Αποτελέσματα Έργου

Αποτελέσματα

IO1 - Πλαίσιο μεθοδολογίας

Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που θα περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανάλυση και αξιολόγηση των υπαρχόντων μαθησιακών περιβαλλόντων που προωθούν τον ψηφιακό αλφαβητισμό, το προφίλ των μαθησιακών και εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων στόχων, καθορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις προτάσεις αξίας των IO2 και IO3 και πλαισιώνει τη δομή και των δύο IO2 και IO3

 

IO2 - Πρόγραμμα εκπαίδευσης DiLitE για εκπαιδευτές ενηλίκων

Ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών προσαρμόσιμο σε διαφορετικές χώρες και περιβάλλοντα, το οποίο σκιαγραφεί τι συνιστά βασική πρακτική στη διδασκαλία ενός ευρέος φάσματος αλφαβητισμών στο πλαίσιο της βασικής παιδείας, αντικατοπτρίζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις με επίκεντρο τον μαθητή και συμμετοχική μεθοδολογία και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εποχή του Διαδικτύου.

 

IO3 - Πρακτική εργαλειοθήκη

Ένα σύνολο καινοτόμων, σύγχρονων και προσαρμόσιμων πόρων και εργαλείων που θα επιτρέψουν στους επαγγελματίες να αναπτύξουν το δικό τους διδακτικό υλικό για να χτίσουν το ψηφιακό κεφάλαιο των περιθωριοποιημένων μαθητών. Η εργαλειοθήκη θα είναι τόσο διαδικτυακή όσο και τυπωμένη και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου.

 

IO4 - Διαδικτυακή πλατφόρμα

Οι νέοι πόροι ψηφιακού γραμματισμού, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών και της εργαλειοθήκης πρακτικής, θα είναι διαθέσιμοι για όλους εκείνους που εμπλέκονται στην παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων σε μια ελκυστική, προσβάσιμη, πολυμέσα και διαδραστική πλατφόρμα.