Διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης DiLite

Free

Μάθημα 2ο – Ψηφιακοί γραμματισμοί: πώς να διδάσκετε κάτω από διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες;

Free

Μάθημα 4o – Ψηφιακοί Γραμματισμοί: Πως να αντιμετωπίσετε την τεχνολογία ως φίλο και όχι εχθρό.

Free

Μάθημα 6o – Τάσεις στο Ψηφιακό Γραμματισμό και ψηφιακή μάθηση -τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;