Μάθημα 2ο – Ψηφιακοί γραμματισμοί: πώς να διδάσκετε κάτω από διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες;

Last updated: September 10, 2021

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο κόσμος μας είναι περίπλοκος. Ιδίως τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει από συνθήκες παγκόσμιας ανισότητας, μέχρι κλιματικές καταστροφές και τώρα μια παγκόσμια πανδημία. Οι ζωές των ανθρώπων αλλάζουν δραστικά. Πολλοί έχουν αναγκαστεί να δουλεύουν από το σπίτι, να προσέχουν τα παιδιά τους, και μερικοί έχουν δοκιμάσει και την κατ’ οίκον εκπαίδευση. Αυτό ισχύει και για τα άτομα που εμπλέκονται με την εκπαίδευση. Πλέον ζητείται όλο και περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη διδασκαλίας γραφής και ανάγνωσης να είναι και ερευνητές/τριες, φορείς καινοτομίας, διαμεσολαβητές της γνώσης, παιδαγωγοί της τεχνολογίας, καθώς και να εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών/τριών.

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες αλλαγής των ρόλων του δασκάλου και μαθητή είναι η τεχνολογία, και τώρα προστέθηκε σ’ αυτό και η παγκόσμια πανδημία. Αυτό το μάθημα θα συζητήσει και θα εξερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους ο ρόλος του δασκάλου έχει αλλάξει, συγκεκριμένα στον τομέα της εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης, και πως οι εμπλεκόμενοι προσαρμόζονται και αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις. Αυτό το μάθημα θα μελετήσει τον σημαντικό ρόλο που έχουν οι εκπαιδευτικοί στην στήριξη των μαθητών για να εξερευνήσουν κριτικά τον κόσμο στον οποίο ζουν, και στην παροχή ευκαιριών έτσι ώστε οι μαθητές να εμπλακούν στην δημιουργία ενός πιο ίσου, δίκαιου και βιώσιμου πλανήτη. Θα εξερευνήσει σημαντικά εκπαιδευτικά μοντέλα όπως την Παγκόσμια Εκπαίδευση των Πολιτών (Global Citizenship Education) και θα δώσει έμφαση σε μοντέλα ψηφιακού γραμματισμού όπως το Pegrum Model.

Θα δεχτείς αυτή την εκπαιδευτική πρόκληση για ένα καλύτερο αύριο;

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  • Δια Βίου Μάθηση, Παγκόσμια Εκπαίδευση των Πολιτών, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Η εκπαίδευση ψηφιακού γραμματισμού προσφέρει στους μαθητευόμενους την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός πιο ίσου, δίκαιου και βιώσιμου κόσμου.

Enrolled