Αποποίηση ευθυνών

Όλο το οπτικό-ακουστικό υλικό προήλθε απο δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες εικόνων και/ή απο YouTube και ακολουθούν τους νόμους δίκαιας χρήσης χωρίς να παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαίωματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν νοιώθετε ότι έχουν παραβιαστεί αυτά τα δικαιώματα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο https://dilite-project.eu/contact-us/ για να επιλύσουμε αυτό το θέμα μέσω αποκαταστικής δικαιοσύνης.