1.2 Μελέτη περίπτωσης

Τίτλος Η Ψηφιακή Εποχή – Έργο
Σκοπός ή στόχος
Το έργο Η Ψηφιακή Εποχή είναι μια πρωτοβουλία που εστιάζει στην προώθηση της ψηφιακής ένταξης, ιδίως με τους ηλικιωμένους σε προστατευμένη στέγη.
Περιγραφή
Η ιστοσελίδα της «Ψηφιακής Εποχής» παρέχει πόρους που έχουν δημιουργηθεί από το έργο και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθούν μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα και όποιο άλλο άτομο θέλει να μάθει περισσότερα για το πως να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, αλλά και να στηρίξει όσους έχουν ψηφιακές δεξιότητες και θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν την διδασκαλία άλλων. Οι πόροι αποτελούνται από «Κάρτες Εκμάθησης» που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε πέντε διαφορετικούς τομείς: a) χρήση της τεχνολογίας, b) να κρατούν επαφή με ψηφιακά εργαλεία, c) ασφάλειαs, d) κοινωνικές δραστηριότητες, e) πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστοσελίδα επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάσουν ένα μάθημα ψηφιακού γραμματισμού αφού παρέχει οδηγίες δημιουργίας, και εργαλειοθήκες για δάσκαλους και εθελοντές. Η ιστοσελίδα έχει δύο ενότητες. Το «θέλω να βελτιώσω τον Ψηφιακό μου Γραμματισμό» παρέχει πρόσβαση στις κάρτες για μαθητευόμενους, και το «θέλω να βοηθήσω κάποιον με τον Ψηφιακό Γραμματισμό» δίνει την ευκαιρία σε ένα άτομο να στηρίξει κάποιον άλλο μαθητευόμενο.
Πλεονεκτήματα στη διδασκαλία γραμματισμών
Όταν παροτρύνουμε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, η «ψηφιακή μάθηση» μπορεί να προσφέρει ένα νέο κόσμο πληροφοριών, ενώ επιτρέπει την επικοινωνία, δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες και την ευκαιρία να κρατήσουν επαφή με άλλους. Όσοι συμμετείχαν στο έργο μέχρι στιγμής έχουν σχολιάσει τα οφέλη του να μπορεί κάποιος να κρατήσει επαφή με οικογένεια και φίλους μέσο ηλεκτρονικών μηνυμάτων και Skype, να ψωνίζει διαδικτυακά βρίσκοντας καλές ευκαιρίες, και να επιδιώκει χόμπι και ενδιαφέροντα.
Σημαντικά μαθήματα
Το πρόβλημα με την δημιουργία ενός μαθήματος για την ψηφιακή μάθηση είναι ότι όλα συνεχώς αλλάζουν; ακόμα ένα πρόβλημα είναι ότι σχεδόν πάντα γίνονται απρόβλεπτα λάθη με την τεχνολογία. Ο ψηφιακός γραμματισμός σχετίζεται με την ανθεκτικότητα και με το να μάθουμε πως να βρίσκουμε λύσεις ή να βοηθάμε άλλους. Οι «Κάρτες Εκμάθησης» βασίζονται σ’ αυτήν την ιδέα, αφού περιέχουν μικρές δραστηριότητες που αντί να δίνουν λεπτομερείς οδηγίες, παρέχουν βασικές πληροφορίες και μετά παραπέμπουν σε βίντεο ή ιστοσελίδες που προσφέρουν περισσότερη στήριξη.
Ιστοσελίδα / URL