1.5 Κύριο συμπέρασμα

Η ιδέα των ψηφιακών γραμματισμών περιλαμβάνει μεγάλη γκάμα δεξιοτήτων και γνώσης που χρειάζονται για την αξιολόγηση, χρήση, και δημιουργία ψηφιακών πληροφοριών σε ποικίλες μορφές. Πολλές από αυτές τις γνώσεις συνδέονται και επηρεάζουν η μία την άλλη, επομένως οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητευόμενοι πρέπει να τα υπολογίζουν όλα στο γενικό πλαίσιο. Οι Ψηφιακοί Γραμματισμοί μπορούν να βοηθήσουν πολλούς ενήλικες μαθητές να ανελιχθούν στην εργασία τους ή να έχουν καλύτερες ευκαιρίες εργασίας στο μέλλον. Αλλά πάνω απ’ όλα το να έχει κάποιος ψηφιακό γραμματισμό σημαίνει ότι είναι ένας πλήρως λειτουργικός πολίτης στην 21ο αιώνα. Οι επαγγελματίες και εκπαιδευτικοί έχουν κεντρικό ρόλο στο να βοηθήσουν τους ενήλικες μαθητές να καταλάβουν πώς σχηματίζονται και μοιράζονται οι πληροφορίες και οι γνώσεις σήμερα σε όλο το ψηφιακό περιβάλλον. Εξίσου σημαντικό είναι και το ότι η διδασκαλία ψηφιακών γραμματισμών μπορεί να κάνει όλες τις τάξεις πολύ πιο σχετικές και ενδιαφέρον στο εδώ και τώρα.