2.2 Μελέτη περίπτωσης

Τίτλος

Κατανοώντας τους Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη – Ένα βιβλίο ασκήσεων για Ινστιτούτα Ανώτερης Εκπαίδευσης  

 

Σκοπός ή στόχος

Αυτό το βιβλίο ασκήσεων έχει δημιουργηθεί για να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν τους Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) στην πρακτική τους χρησιμοποιώντας την προσέγγιση μιας Παγκόσμιας Ιθαγένειας.

Περιγραφή

Αυτός ο πόρος παρέχει στον εκπαιδευτικό τις βασικές πληροφορίες για το SDGs και μια θεωρητική κατανόηση της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του Πολίτη. Περιγράφει τις αρχές στις οποίες βασίζονται οι SDGs και μερικές από τις προκλήσεις που τις περιβάλλουν. 

Το κύριο μέρος του βιβλίου εργασίας περιγράφει τα 17 εργαστήρια και όλους τους αντίστοιχους στόχους. Επίσης, ο κάθε στόχος έχει ένα τεστ για να βοηθήσει τη μάθηση και μια ποικιλία περιπτωσιολογικών μελετών.  

Περισσότεροι πόροι δημιουργήθηκαν από τον ίδιο οργανισμό για να αναπτύξουν την πρακτική χρήσης της παγκόσμιας ιθαγένειας στην πρακτική ενός εκπαιδευτικού.

Πλεονεκτήματα στη διδασκαλία γραμματισμών

Με την ενσωμάτωση των SDGs και Global Citizenship στην πρακτική ενός εκπαιδευτικού, ο μαθητής έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει κριτικά τον διασυνδεδεμένο κόσμο στον οποίο ζούμε. Οι SDGs στηρίζουν τον μαθητή να εξετάσει τι έχει συμφωνηθεί παγκοσμίως ως την πιο σημαντική και επείγων ατζέντα στον κόσμο. Με την χρήση προσέγγισης της Παγκόσμιας Ιθαγένειας στην εκπαίδευση στηρίζεται ο μαθητής να κατανοήσει περαιτέρω στοιχεία της κριτικής σκέψης, της σκέψης συστημάτων, της επίλυσης προβλημάτων και της συμμετοχής σε ενεργό πολίτη. Αυτό με την σειρά του εμπλέκει τον μαθητή με νέους καινοτόμους τρόπους εξερεύνησης του κόσμου στον οποίο αποτελούν ουσιώδες μέρος.

Σημαντικά μαθήματα που έχουν διδαχτεί

Το Global Citizenship Education είναι μια χρήσιμη μεθοδολογία που διασφαλίζει ότι η εμπειρία των εκπαιδευτικών βρίσκεται στο επίκεντρο των συνεδριών και ενθαρρύνει τον μαθητή να λάβει μέρος στην πράξη (μια Freirean έννοια που συνήθως αναφέρεται στην ενέργεια του κριτικού προβληματισμού και της δράσης).