2.6 Χρήσιμη βιβλιογραφία και πηγές

Περιγραφή

 

Σύνδεσμος

UNESCO – Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives.

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τι είναι η Παγκόσμια Εκπαίδευση του Πολίτη (Global Citizenship Education), οι τομείς και οι στόχοι της. Εξηγεί πως μπορεί να ενσωματωθεί στη μάθηση και στο πρόγραμμα σπουδών. Περιγράφει επίσης πώς μπορούν να αξιολογηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Development Perspectives – Understanding the SDGs.

Αυτή η πηγή είναι ειδικά σχεδιασμένη για όσους δουλεύουν στην ανώτερη εκπαίδευση. Αναφέρει λεπτομερώς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Sustainable Development Goals), την ιστορία τους και τις βασικές πληροφορίες. Παρέχει 17 εργαστήρια βασισμένα σε κάθε ένα από τα SDGs που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μαθητές.  

IDEA – Irish Development Education Association.

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει άφθονους πόρους και έρευνα για την αναπτυξιακή εκπαίδευση (επίσης γνωστή ως παγκόσμια εκπαίδευση του πολίτη).

 Digital Learning by Mark Pegrum.

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει στους εκπαιδευτικούς γκάμα πόρων που σχετίζονται με τον ψηφιακό γραμματισμό. Προσφέρει μια σφαιρική εικόνα του ψηφιακού γραμματισμού, εργαλεία για αλληλεπίδραση με τον ψηφιακό γραμματισμό και περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο Pegrum.