3.2 Μελέτη περίπτωσης

Τίτλος

GIRDA – Τα παιχνίδια βοηθούν στη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων

Σκοπός η στόχος

Tο έργο GIRDA (Gameplay for Inspiring Digital Adoption) αντιμετωπίζει τον δισταγμό πολλών ηλικιωμένων να εμπλακούν με την ψηφιακή τεχνολογία. Ο σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει ηλικιωμένους που διστάζουν ή φοβούνται καθώς και τα άτομα που δουλεύουν μαζί τους. Προτείνει μια νέα προσέγγιση στην ψηφιακή εκπαίδευση των ηλικιωμένων που χρησιμοποιεί τραπέζι αφής και παιχνίδια σε tablet για να παρουσιάσει τη ψηφιακή αλληλεπίδραση.

Περιγραφή

Η χρήση μεγάλων οθονών αφής και tablet παρέχει ένα καινοτόμο περιβάλλον όπου τα Παιχνίδια μπορούν να θεωρηθούν ως μια διασκεδαστική δραστηριότητα, χαμηλού κινδύνου, και οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και κατανόηση. Ταυτόχρονα, όσοι τους βοηθούν έχουν ένα αποτελεσματικό τρόπο μετάδοσης της δικής τους εμπειρίας (όσο μικρή και αν είναι). Εκείνοι που βοηθούν μπορεί να είναι επαγγελματίες δάσκαλοι, όσοι εργάζονται με ηλικιωμένους, εθελοντές, φίλοι ή οικογένεια. Το πρόγραμμά μας στοχεύει στην παροχή πληροφοριών και συμβουλών σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους βοηθήσουν να έχουν αποτελεσματικό ρόλο σε οποιοδήποτε περιβάλλον βρεθούν.

Δουλεύοντας με τους συνεργάτες μας σε ένα πολυεθνικό έργο, οι στόχοι μας είναι:

  • Να κατανοήσουμε πώς τα παιχνίδια μπορούν να είναι χρήσιμα στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων πολιτών.
  • Να εξετάσουμε το ότι στηρίζοντας και δίνοντας συμβουλές, ή απλά παίζοντας παιχνίδια με τους μαθητευόμενους, μπορεί να παρέχει πολλά οφέλη.

Να δημιουργηθούν συμβουλές για όσους θέλουν να βοηθούν τους ηλικιωμένους στα πρώτα στάδια της μάθησης. Αυτό περιλαμβάνει πρακτικές συμβουλές και διαδικτυακό υλικό, όπως βίντεο για βοήθεια σε αυτούς τους μέντορες, εθελοντές και εκπαιδευτές.

Πλεονεκτήματα στη διδασκαλία γραμματισμών

Η προσέγγιση είναι η χρήση κοινωνικών παιχνιδιών ως μια ήπια εισαγωγή στις ψηφιακές πρακτικές. Αυτή η εισαγωγή επιτρέπει μια πρώτη επαφή με το ψηφιακού κόσμο και ένα κοινωνικό περιβάλλον που είναι υποστηρικτικό και ενημερωτικό. Η δουλειά τους έδειξε ότι η χρήση κοινωνικών παιχνιδιών ως εισαγωγή έχει σημαντικά οφέλη τόσο στη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων όσο και στην αυτοπεποίθηση σε νέους χρήστες. Τα οφέλη της διδασκαλίας αλφαβητισμού ποικίλλουν μεταξύ όλων των προφίλ χρηστών, αλλά συνολικά προωθεί την ένταξη και τη δέσμευση ενηλίκων που διαφορετικά θα περιθωριοποιηθούν. Η χρήση καινοτόμων πρακτικών όπως αυτό το έργο θα ενθαρρύνει τους ενήλικες μαθητές ότι η προσαρμογή και η εκμάθηση νέων ψηφιακών γνώσεων θα είναι καλή για τη γενική ευημερία και το ρόλο τους στην κοινωνία.

Σημαντικά μαθήματα που έχουν διδαχτεί

Η  χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για καθοδήγηση και στήριξη των εκπαιδευομένων για ψηφιακή υιοθέτηση είναι χρήσιμη όταν προσεγγίζουμε ηλικιακές ομάδες που δεν είναι άνετες με αυτό.

Ιστοσελίδα/URL