3.5 Κύριο Συμπέρασμα

Ως  εκπαιδευτής, το να διαχειρίζεσαι μια μεγάλη ποικιλία προφίλ μαθητευόμενων θα είναι πρόκληση, αλλά η χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων και η παροχή λύσεων για το πώς μπορούν οι μαθητευόμενοι να εξασκηθούν και να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες είναι το κλειδί σε όλα. Σκέψου έξω από το κουτί, προσπάθησε να τους ενθαρρύνεις να χρησιμοποιούν πράγματα που τους ευχαριστούν, έτσι ώστε να εξασκηθούν και να μάθουν καινούργια πράγματα.

Εξίσου σημαντικό είναι να εκτελούνται όλες οι δραστηριότητες γνωρίζοντας καλά ποια άτομα έχεις απέναντι σου. Οι μαθητευόμενοι διαφέρουν σε ηλικία, εθνικότητα, πολιτιστικό υπόβαθρο, και θρησκεία, κάτι που επηρεάζει τον καθένα ξεχωριστά στο πώς προσεγγίζουν την μάθηση και την πρόσβαση τους σε αυτές τις γνώσεις. Ως εκπαιδευτής, η επίγνωση και ευαισθητοποίηση σε αυτές τις διαφορές είναι το κλειδί για να επικοινωνήσετε με και να επηρεάσετε αυτούς τους μαθητές.