3.6 Χρήσιμη βιβλιογραφία και πηγές

Περιγραφή

Σύνδεσμος

Άλλες  πλατφόρμες που προσφέρουν μάθηση ψηφιακού γραμματισμού για ενήλικες.

OECD – στατιστικά και απόψεις για την αναβάθμιση των ενηλίκων να κατανοήσουν από που προέρχονται οι ανάγκες τους.

ICT για τον εργασιακό χώρο: οι ψηφιακές δεξιότητες στο κόσμο

DigComp at Work: The EU’s digital competence framework in action on the labour market: a selection of case studies

Αυτή η αναφορά και το Implementation Guide που τη συνοδεύει (Οδηγός Εφαρμογής, που δημοσιεύτηκε ξεχωριστά) στηρίζει τους ενδιαφερόμενους στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ψηφιακής Ικανότητας – European Digital Competence Framework (DigComp) στα πλαίσια της εργοδότησης και της απασχόλησης μέσω της ανάλυσης και της ανταλλαγής 9 υπαρχουσών πρακτικών και σχετικών πόρων DigComp εφαρμογών. Η λίστα των παραδειγμάτων που παρέχονται στο Report’s Annex δεν είναι απόλυτη και αποσκοπεί στην απεικόνιση του ευρέος φάσματος των πρακτικών εφαρμογής DigComp.