4.5 Κύριο συμπέρασμα

Για να εξερευνήσετε τις πλήρεις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη η περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού. Έχοντας υπόψη όμως ότι κάποια κοινωνικά στρώματα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε αυτή την εποχή της πληροφορίας, είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι δεν θα μείνει κανένας πίσω!