4.6 Χρήσιμη βιβλιογραφία και πηγές

Περιγραφή

Σύνδεσμος

Top Hat. (2020). The Ultimate Guide to Online Teaching.

Αυτό το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με συμβουλές και εργαλεία παροχής κινήτρων και κίνησης του ενδιαφέροντος για την εικονική τάξη.

To SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) είναι ένα δωρεάν εργαλείο που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τα σχολεία να ενσωματώσουν ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία, εκμάθηση και αξιολόγηση.

Το ιστολόγιο Top Hat παρέχει υψηλής ποιότητας περιεχόμενο σχετικά με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και μαθησιακές τάσεις και συζητήσεις.  

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Schoolnet παρέχει διάφορα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα επαγγελματικής ανάπτυξης για επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της καινοτομίας στο σχολείο και στην τάξη. Αυτό το ιστολόγιο επίσης περιέχει σύγχρονες πληροφορίες σε αυτό το θέμα.