5.6 Χρήσιμη βιβλιογραφία και πηγές

Περιγραφή

 

Σύνδεσμος

Ολόκληρη η πηγή-βίντεο Multiliteracies

2Literacies for learning” – Ένα πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό έργο που έχει ως βάση για το σχεδιασμό εκπαίδευσης γραμματισμού την έννοια των πρακτικών γραμματισμού.

‘Reflect for ESOL’ (English for Speakers of Other Languages):  Μια φανταστική συλλογή πηγών για συμμετοχική διδασκαλία.

Link