6.5 Κύριο συμπέρασμα

Πρόκληση: Ως εκπαιδευτικός γραμματισμού, κάνετε μια λίστα από  ”παλιά πράγματα” του τρόπου διδασκαλίας σας που μπορείτε να κάνετε με τη χρήση των διαθέσιμων διαδικτυακών εργαλείων/τάσεων, καθώς και μερικά ”νέα πράγματα”  που μπορούν να αλλάξουν το περιεχόμενο, πρακτικές και μεθόδους της διδασκαλίας σας με βάση τις σύγχρονες και επερχόμενες τάσεις. Αυτό μπορεί να συζητηθεί και να ενισχυθεί μέσω τις εμπειρίες, ιδέες και γνώσεις των μαθητών σας.  

Για παράδειγμα: http://linoit.com/users/Marithea/canvases/DiliTe%20Module%206%20