6.6 Χρήσιμη βιβλιογραφία και πηγές

Περιγραφή

Σύνδεσμος

Η πλατφόρμα TOOLKIT για το πρόγραμμα Erasmus+ GBL4ESL  παρέχει μια μεγάλη συλλογή από μαθησιακές δραστηριότητες (Game Based Learning – GBL) βασισμένες σε παιχνίδι και εργαλεία για εκπαιδευτικούς για να δημιουργήσουν σενάρια, προσθέτοντάς τα στις καθημερινές τους πρακτικές διδασκαλίας.  

Το DigitA είναι ένα έργο  Erasmus+  που έχει ως στόχο την αναγνώριση δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων των ενηλικών εκπαιδευτών  DigitA με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποιήσεων (European Qualifications Framework – EQF), EQAVET  και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για Επαγγελματική Εκπαίδευση (European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET).

Bonner, E. and Reinders, H., 2018. Augmented and virtual reality in the language classroom: Practical ideas. Teaching English with Technology18(3), pp.33-53.

AirPano Arial Panoramaand 360 World Tours:

Παρέχει οπτικό υλικό από τοποθεσίες από όλο τον πλανήτη και μπορεί να προβληθεί σε υπολογιστή. Αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζει την τεχνολογία VR αλλά μπορούν να γίνουν προσαρμογές για τη χρήση συσκευών VR όπως για παράδειγμα Google Glasses.

Gilbert-Knight, Ariel. (2016) 10 Steps for Planning a Successful Webinar. TechSoup.