1.3.1. Πρώτη συζήτηση βασισμένη σε βίντεο

Περιγραφή βίντεο:

Η Andrea Quijada ανακατασκευάζει τις διαφημίσεις και μιλά για την ανάγκη ύπαρξης ατόμων με κριτική σκέψη μέσω γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, ξεκινώντας από μικρή ηλικία  (TEDx Talk).

Ερωτήσεις για Προβληματισμό (αφού παρακολουθήσετε το βίντεο)

  1. Το βίντεο μεταφορτώθηκε το 2013 και επικεντρώνεται κυρίως στην τηλεόραση και στην έντυπη μορφή διαφημίσεων. Πώς αυτή η παρουσίαση ισχύει στα ψηφιακά μέσα του σήμερα;
  2. Πόσο σημαντικό είναι για μαθητευόμενους όλων των ηλικιών το να αποκρυπτογραφήσουν οπτικά ή γραπτά μηνύματα ψάχνοντας κρυμμένα νοήματα;
  3. Μπορείτε να σκεφτείτε 1-2 παραδείγματα από τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο που θα μπορούσαν να ανακατασκευαστούν και να χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα σε μια τάξη με ενήλικες μαθητές;