1.4.1 Δραστηριότητα 1

Περιγραφή των Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος

(λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που Χρειάζεται

Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να κάνει τους μαθητευόμενους να σκεφτούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας και τις διαφορετικές πτυχές της χρήσης της στην καθημερινή προσωπική και επαγγελματική ζωή μας. 

Αυτή η δραστηριότητα έχει προσαρμοστεί από το 1ο Κεφάλαιο του “Mediated Me” που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του βιβλίου “Understanding Digital Literacies: A practical Introduction” από τους Rodney H. Jones και Christoph A. Hafner.

Με φυσική παρουσία:

  1. Συζητήστε με την υπόλοιπη τάξη για το πώς εξελίχθηκε η τεχνολογία με την πάροδο των χρόνων.
  2. Ρωτήστε τους μαθητές πώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην καθημερινότητα τους, στην προσωπική τους ζωή αλλά και στην επαγγελματική.
  3. Δημιουργήστε έναν πίνακα με δύο στήλες και σκεφτείτε ιδέες και παραδείγματα για το «Πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες κάνουν την ζωή μας καλύτερη/ευκολότερη» και «Πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες κάνουν την ζωή χειρότερη/δυσκολότερη».
  4. Συζητήστε τα αποτελέσματα.

45 λεπτά

Τάξη ή χαρτόνι και μαρκαδόροι

Διαδικτυακά:

  1. Συζητήστε στην διαδικτυακή τάξη για το πώς εξελίχθηκε η τεχνολογία με την πάροδο των χρόνων.
  2. Ρωτήστε τους μαθητές  πώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία καθημερινά, στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.
  3. Ζητήστε από τους μαθητές να ψάξουν το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το Google ή κάποιο άλλο εργαλείο αναζήτησης για να βρουν παραδείγματα για το πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες κάνουν την ζωή καλύτερη και πώς την κάνουν χειρότερη.
  4. Χρησιμοποιήστε ένα αρχείο κοινής χρήσης μέσο Google .doc ή Dropbox ή -ακόμα καλύτερα – ψάξτε για άλλα δωρεάν εργαλεία ανταλλαγής ιδεών.
  5. Όλα τα παραδείγματα πρέπει να περιλαμβάνουν το URL τις ιστοσελίδας από όπου το βρήκατε. Π.χ. “Digital technology can make us more creative” Link” ή  “People are forgetting how to spell” Link
  6. Συζητήστε τα αποτελέσματα.

45

Κοινής χρήσης  Google .doc ή dropbox αρχείο

Οδηγίες για το πώς να μοιράζεστε αρχεία στο Google Drive Link.

Οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ένα αρχείο στο Dropbox Link.