1.4.3 Δραστηριότητα 3

Περιγραφή των Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος

(λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που Χρειάζεται

Οι πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού έχουν αναπτυχθεί γύρω από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter κτλ. Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να βάλει σε σκέψεις τους μαθητές για τους πολλαπλούς τρόπους που οι άνθρωποι κτίζουν την διαδικτυακή τους ταυτότητα και πώς παρουσιάζουν τους εαυτούς τους διαδικτυακά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η δραστηριότητα έχει προσαρμοστεί από το 10ο Κεφάλαιο –“Social Networking” που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του βιβλίου “Understanding Digital Literacies: A practical Introduction” από τους Rodney H. Jones και Christoph A. Hafner.

Φυσική Παρουσία: 

  1. Ρωτήστε τους μαθητές εάν έχουν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πόσο συχνά τους χρησιμοποιούν.
  2. Ζητήστε από όλους το ελέγξουν τις πληροφορίες που έχουν δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την προηγούμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου φωτογραφίες, συνδέσμους και σχόλια.
  3. Συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: «Ποιο από αυτά έχει πάρει την περισσότερη σημασία από τα άτομα στο δίκτυο σας (π.χ. την αντίδραση «μου αρέσει» ή κάποια σχόλια);» και «Γιατί πιστεύετε έγινε αυτό;».
  4. Κρατήστε μερικές σημειώσεις στον πίνακα.
  5. Σκεφτείτε τα αποτελέσματα και συζητήστε περισσότερο την δημιουργία «διαδικτυακής  ταυτότητας» όλων μας.

45 λεπτά

Φορητοί υπολογιστές,  tablets ή κινητά τηλέφωνα που να είναι συνδεδεμένα με το Internet

Τάξη ή χαρτόνι και μαρκαδόροι

Διαδικτυακά: 

  1. Ζητήστε από τους μαθητές να ελέγξουν όλες τις πληροφορίες που έχουν δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την προηγούμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου φωτογραφίες, συνδέσμους και σχόλια
  2. Συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: «Ποιο από αυτά έχει πάρει την περισσότερη σημασία από τα άτομα στο δίκτυο σας (π.χ. την αντίδραση «μου αρέσει» ή κάποια σχόλια);» και «Γιατί πιστεύετε έγινε αυτό;».
  3. Σκεφτείτε τα αποτελέσματα και συζητήστε περισσότερο την δημιουργία «διαδικτυακής  ταυτότητας» όλων μας.

 

45 λεπτά

Διαδικτυακή πλατφόρμα (π.χ. ZOOM, Microsoft Teams)