2.3.1. Πρώτη συζήτηση βασισμένη σε βίντεο

Σύνδεσμος βίντεο (URL):

https://www.youtube.com/watch?v=6jjLHmyBs7o

Περιγραφή του βίντεο:

Η Jenny Buccos είναι πράκτορας παγκόσμιας ιθαγένειας και μοιράζεται το πάθος της για την εκπαίδευση μαθητών σε σχέση με τις παγκόσμιες κουλτούρες και ιστορίες.

Ερωτήσεις για Προβληματισμό  

  1.  Τι σημαίνει για εσάς η Παγκόσμια Εκπαίδευση του Πολίτη (Global Citizenship Education); (συζητήστε πριν παρακολουθήσετε το βίντεο)
  2. Τι άλλες κουλτούρες/ιστορίες εξετάζετε στα μαθήματα σας; (Τι άλλο θα θέλατε να ενσωματώσετε στο μέλλον;)
  3. Πόσο υλικό από αυτό που καλύπτετε στα μαθήματα σας έχει παγκόσμια σημασία; Μπορείτε να προσδιορίσετε περισσότερους τομείς της παγκόσμιας εκπαίδευσης που μπορείτε να ενσωματώσετε στο μέλλον;