2.3.2. Δεύτερη συζήτηση βασισμένη σε βίντεο

Σύνδεσμος βίντεο (URL): https://www.youtube.com/watch?v=AdtY9sW0lbk

Περιγραφή του βίντεο:

Ο Seth Leighton (CEO του Envoys) συζητά πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν την ιδέα της παγκόσμια ιθαγένεια τους μαθητές μέσω υψηλής ποιότητας προγραμμάτων βιωματικής μάθησης. 

Ερωτήσεις για Προβληματισμό

(Μπορούν να απαντηθούν πριν ή μετά που θα παρακολουθήσετε το βίντεο): 

  1. Ως εκπαιδευτικοί, πιστεύετε ότι τα παραδοσιακά μαθήματα γνώσης γραφής και ανάγνωσης είναι αρκετά για να προετοιμάσουν τους μαθητές για τον κόσμο στον οποίο ζούμε;
  2. Χρησιμοποιείτε τη βιωματική μάθηση στην πρακτική σας; (Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι ή τα εμπόδια;)
  3. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουμε μαθητευόμενους με παγκόσμιες ικανότητες;