2.4.1 Δραστηριότητα 1

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος  (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που χρειάζεται

Ένας συνεχώς-μεταβαλλόμενος κόσμος:

Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να στηρίξει τον μαθητευόμενο να σκεφτεί κριτικά τον συνεχώς-μεταβαλλόμενο κόσμο στον οποίο ζούμε και να τακτοποιήσει τομείς που θα τον ενδιάφερε να εξερευνήσει περισσότερο.

Φυσική Παρουσία:

Βήμα 1ο: Ζητήστε από τους μαθητευόμενους να μοιραστούν ένα πράγμα που έχει αλλάξει στον κόσμο τον τελευταίο χρόνο – ενθαρρύνετε τους να μοιραστούν κάτι που δεν έχει ήδη ειπωθεί από την υπόλοιπη ομάδα.

Π.χ. – αυξημένο ψηφιακό χάσμα, παγκόσμια πανδημία, αντιμετώπιση του χάσματος των μισθών στη Νέα Ζηλανδία.

Βήμα 2ο: Ζητήστε από τους μαθητευόμενους να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να βρουν πληροφορίες για ότι μοιράστηκαν. Δώστε τις ακόλουθες οδηγίες για ευκολότερη έρευνα:

⮚     Ποιος/τι συμμετείχε;

⮚     Ποιος/τι επηρεάστηκε από την αλλαγή;

⮚     Αυτή η αλλαγή ήταν αποτέλεσμα τι πράγματος;

⮚     Τι άλλες συνέπειες μπορεί να προκύψουν από αυτή την αλλαγή;

Βήμα 3ο: Χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία ‘pair-share’, ζητήστε από τους μαθητευόμενους να μοιραστούν με ένα άλλο άτομο τα ευρήματα τους.

60 λεπτά

Βήμα 1ο: Τάξη ή χαρτόνι και μαρκαδόροι.

Βήμα 2ο: Πίνακας παρουσιάσεων με καθοδηγούμενες ερωτήσεις.

Βήμα 3ο: Ανταλλαγή γνώσεων.

Διαδικτυακά:

Βήμα 1ο: Ζητήστε από τους μαθητευόμενους να μοιραστούν ένα πράγμα που έχει αλλάξει στον κόσμο τον τελευταίο χρόνο – ενθαρρύνετε τους να μοιραστούν κάτι που δεν έχει ήδη ειπωθεί από την υπόλοιπη ομάδα.

Π.χ. – αυξημένο ψηφιακό χάσμα, παγκόσμια πανδημία, αντιμετώπιση του χάσματος των μισθών στη Νέα Ζηλανδία.

Βήμα 2ο: Ζητήστε από τους μαθητευόμενους να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να βρουν πληροφορίες για ότι μοιράστηκαν. Δώστε τις ακόλουθες οδηγίες για ευκολότερη έρευνα:

⮚     Ποιος/τι συμμετείχε;

⮚     Ποιος/τι επηρεάστηκε από την αλλαγή;

⮚     Αυτή η αλλαγή ήταν αποτέλεσμα τι πράγματος;

⮚     Τι άλλες συνέπειες μπορεί να προκύψουν από αυτή την αλλαγή;

Βήμα 3ο: Χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία ‘pair-share’, ζητήστε από τους μαθητευόμενους να μοιραστούν με ένα άλλο άτομο τα ευρήματα τους.

60 minutes

Βήμα 1ο: Χρησιμοποιήστε το Mentimeter.com για την δημιουργία ενός σύννεφου λέξεων.

Βήμα 2ο: Έχετε μια σελίδα με καθοδηγούμενες ερωτήσεις.

Βήμα 3ο: Χρησιμοποιήστε μια ομάδα break-out για να μοιράζεστε τα ευρήματα.