2.4.2 Δραστηριότητα 2

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος  (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που χρειάζεται

Η θέση μου στον κόσμο  

Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνει τους μαθητευόμενους να προβληματιστούν για την δική τους πραγματικότητα και να εξετάσουν σημεία διασύνδεσης με τον ευρύτερο κόσμο.

Φυσική Παρουσία:

Βήμα 1ο: Χρησιμοποιώντας τον χάρτη της χώρας όπου γίνετε το μάθημα, ζητήστε από τους μαθητευόμενους να βάλουν μια πινέζα στην περιοχή όπου μένουν.

Βήμα 2ο: Χρησιμοποιώντας ένα χάρτη του κόσμου, ζητήστε από τους μαθητευόμενους να βάλουν μια πινέζα στην χώρα με την οποία πιστεύουν ότι σχετίζονται περισσότερο.

Βήμα 3ο: Χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη μεθοδολογία του Pecha Kucha, ζητήστε από τους μαθητευόμενους να βρουν από το διαδίκτυο 6 φωτογραφίες που συνδέονται με την χώρα που πιστεύουν ότι τους ταιριάζει περισσότερο (βήμα 2ο). Αυτές οι 6 φωτογραφίες πρέπει να παρουσιαστούν σε PowerPoint χωρίς κείμενο.

Βήμα 4ο: Οι μαθητευόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν στην ομάδα τις 6 φωτογραφίες που επέλεξαν, μιλώντας μόνο 20 δευτερόλεπτα για την κάθε μια.

Βήμα 5ο: Οι μαθητευόμενοι πρέπει να σκεφτούν γιατί διάλεξαν την συγκεκριμένη χώρα και γιατί συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να είναι συνδεδεμένη μαζί της.

60 minutes

 

Χάρτης χώρας, χάρτης του κόσμου, φορητός υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο που να είναι συνδεδεμένο με το Internet.

Εδώ εξηγείται το Pecha Kucha: – PechaKucha in the Classroom – Association for Asian Studies

Διαδικτυακά:

Βήμα 1ο: Χρησιμοποιώντας τον χάρτη της χώρας όπου γίνετε το μάθημα, ζητήστε από τους μαθητευόμενους να βάλουν μια πινέζα στην περιοχή όπου μένουν.

Βήμα 2ο: Χρησιμοποιώντας ένα χάρτη του κόσμου, ζητήστε από τους μαθητευόμενους να βάλουν μια πινέζα στην χώρα με την οποία πιστεύουν ότι σχετίζονται περισσότερο.

Βήμα 3ο: Χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη μεθοδολογία του Pecha Kucha, ζητήστε από τους μαθητευόμενους να βρουν από το διαδίκτυο 6 φωτογραφίες που συνδέονται με την χώρα που πιστεύουν ότι τους ταιριάζει περισσότερο (βήμα 2ο). Αυτές οι 6 φωτογραφίες πρέπει να παρουσιαστούν σε PowerPoint χωρίς κείμενο.

Βήμα 4ο: Οι μαθητευόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν στην ομάδα τις 6 φωτογραφίες που επέλεξαν, μιλώντας μόνο 20 δευτερόλεπτα για την κάθε μια.

Βήμα 5ο: Οι μαθητευόμενοι πρέπει να σκεφτούν γιατί διάλεξαν την συγκεκριμένη χώρα και γιατί συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να είναι συνδεδεμένη μαζί της.

60 minutes

Σελίδα με τον χάρτη της χώρας και τον χάρτη του κόσμου. Φορητός υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο που να είναι συνδεδεμένο με το Internet.