2.4.3 Δραστηριότητα 3

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος  (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που χρειάζεται

Γίνε δημιουργός της αλλαγής

Αυτή η δραστηριότητα προωθεί την ενεργό συμμετοχή του πολίτη χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση εκπαιδευτικής ανάπτυξης και στηρίζει τον μαθητευόμενο να βρει τρόπους για να δράσει μέσα στην κοινότητα.

Φυσική Παρουσία:

Βήμα 1ο: Δώστε στους μαθητευόμενους ένα περίγραμμα ενός άδειου δέντρου (ρίζες, φλοιός και κλαδιά/φύλλα). Ζητήστε τους να γράψουν στον φλοιό ένα θέμα το οποίο τους ενδιαφέρει πολύ (ισότητα των φύλων, κλιματική αλλαγή, φτώχεια). Στη συνέχεια, καθοδηγήστε τους μαθητευόμενους να γεμίσουν τις ρίζες του δέντρου με τις βασικές αιτίες αυτού του ζητήματος – δώστε μερικά παραδείγματα που θα βοηθήσουν και να συμπληρώσουν τα κλαδιά/φύλλα με τα αποτελέσματα αυτού του ζητήματος. 

Βήμα 2ο: Μοιράστε τους μαθητευόμενους σε μικρότερες ομάδες για να συζητήσουν για τα δέντρα τους. Η ανταλλαγή γνώσεων θα ωφελήσει ολόκληρη την ομάδα.

Βήμα 3ο: Καθώς προχωράτε, ανταλλάξτε πληροφορίες για το πόσο σημαντική είναι η δραστηριοποίηση για να επέλθει η αλλαγή, και παροτρύνετε την ομάδα να σκεφτεί πώς θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση για το θέμα που διάλεξαν. Ζητήστε από τους μαθητευόμενους να μπουν σε ομάδες 3 ατόμων και να απαντήσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Ποιο τομέα του θέματος που διάλεξα θα ήθελα να εξερευνήσω περισσότερο;
  2. Τι δεξιότητες έχω που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αλλαγή;
  3. Τι ομάδες είναι ενεργές σε αυτό το θέμα στην κοινότητα μου;

Βήμα 4ο: Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο από Wangari Maathai – ‘I will be a hummingbird’: https://www.youtube.com/watch?v=-btl654R_pY 

Βήμα 5ο: Ζητήστε από όλους να μοιραστούν μια λέξη που να περιγράφει πώς νοιώθουν στο τέλος της συνάντησης.

60 minutes

 

Περίγραμμα ενός άδειου δέντρου (βλέπε P1 – toolkit diagrams.pdf (advocatesforyouth.org)

Διαδικτυακά:

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Διαδίκτυο μέσω του Zoom ή παρόμοια με τον ίδιο τρόπο όπως και πρόσωπο με πρόσωπο. Θα πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε οι μαθητές να σχεδιάζουν μεμονωμένα δέντρα σε χαρτί (τα οποία θα μπορούσαν να κρατήσουν μέχρι την κάμερα να τα μοιραστούν) ή διαδικτυακά μέσω ιστότοπων όπως το Jamboard ή το Word Wall. Οι μαθητές θα μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν συνεργατικά δέντρα μέσω αυτών των ιστότοπων.

60 λεπτά

Φορητός υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο που να είναι συνδεδεμένο με το  Internet