3.1.2. Προκλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν όταν εκπαιδεύουμε ενήλικες μαθητευόμενους

Ψηφιακό Χάσμα & Προσβασιμότητα

Ένα πολύ σημαντικό σημείο να αναφέρουμε και να θυμόμαστε συνεχώς το οποίο επηρεάζει εγκάρσια όλους τους ενήλικες μαθητευόμενους είναι η προσβασιμότητα σε αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες. Παρόλο που οι συσκευές γίνονται όλο και πιο κοινές στην καθημερινή ζωή, υπάρχει ένας οικονομικός παράγοντας που παίζει μεγάλο ρόλο στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ εκείνων που μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση και να αποκτήσουν ψηφιακές πλατφόρμες, και επομένως να εξασκήσουν και να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, και εκείνων που απλά δεν μπορούν. Η διαχείριση μεγάλης ποικιλίας προφίλ μαθητευόμενων θα είναι πρόκληση για τους εκπαιδευτές, αλλά η λήψη καινοτόμων προσεγγίσεων και η παροχή λύσεων στους μαθητευόμενος για το πώς μπορούν να εξασκήσουν και να αποκτήσουν αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες είναι το κλειδί σε όλα.      

Ψηφιακές ικανότητες για εργοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG CONNECT δημοσίευσε τα αποτελέσματα της μελέτης «ICT για την Εργασία: Ψηφιακές Δεξιότητες στο χώρο εργασίας» (“ICT for Work: Digital skills in the workplace”)(2017)[1] που διερεύνησε πώς εξελίχθηκαν οι θέσεις εργασίας στην ψηφιακή οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτές οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν διεισδύσει στον χώρο εργασίας. Ένας από τους μεγαλύτερους αντίκτυπους ήταν ότι η ψηφιακή μορφή της οικονομίας δημιουργεί μια διαίρεση της αγοράς εργασίας, η οποία απαιτεί άτομα με υψηλή ειδίκευση και ευκίνητα στις νέες τεχνολογίες για να χειρίζονται επαγγέλματά που πριν δεν απαιτούσαν αυτό το επίπεδο ICT δεξιοτήτων.

Η Eurostat επίσης δημοσίευσε (2017) πολύ ενδιαφέρον στοιχεία για τις ψηφιακές δεξιότητες και την αγορά εργασίας που υποστήριξαν την μη συμβατικότητα μεταξύ των θέσεων εργασίας που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες και της υπάρχουσας προσφοράς. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat (2017), το 85% των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν βασικές γνώσεις ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά το 43% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποκτήσει αυτό το επίπεδο. Επιπρόσθετα, το 29% των εργαζομένων πρέπει να μάθουν να χειρίζονται καινούργιο εξοπλισμό και παραδέχονται πως χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να εξηγήσουν την αγανάκτηση που νοιώθουν μερικές φορές οι ενήλικες μαθητευόμενοι όταν ψάχνουν για εργοδότηση. Πολλά άτομα που αναζητούν εργασία σε συνηθισμένα επαγγέλματα, όπως οι διοικητικοί λειτουργοί, επαγγελματίες, ακόμη και άλλες γενικές λειτουργίες σε μια επιχείρηση, αποφασίζουν να βρουν θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς που απαιτούν λιγότερες ICT γνώσεις, παρόλο που αυτές μπορεί να είναι δουλειές χαμηλότερης θέσης για τις οποίες έχουν περισσότερα προσόντα, επειδή νοιώθουν καταπιεσμένοι από τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται.

[1] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace