3.3.1. Πρώτη συζήτηση βασισμένη σε βίντεο

Σύνδεσμος βίντεο (URL): https://www.youtube.com/watch?v=iIB5-AcazN4

Περιγραφή του βίντεο:

“Why digital skills Matter” – Ο David Timis εξηγεί γιατί η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι τόσο σημαντική. Τονίζει τον αντίκτυπο του διαδικτύου σε προσωπικό επίπεδο, για τις ευκαιρίες που του δοθήκαν και πώς έχουν βοηθηθεί άλλοι. Ο Timis συζητά συγκεκριμένα για τις προκλήσεις στη Ρουμανία και μια πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει με την Google για να ενθαρρύνει τους χρήστες να μάθουν διαφορετικές ψηφιακές δεξιότητες.

Ερωτήσεις για Προβληματισμό

Όταν παρακολουθήσετε το βίντεο, θέστε τουλάχιστον 3 στοχαστικές ερωτήσεις για να εξετάσει ο δάσκαλος βάσει του περιεχομένου του βίντεο.

  1. Πρόσβαση στο διαδίκτυο: ποιες είναι οι δυσκολίες του να μην έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο και, κυρίως, οι δυσκολίες όσων έχουν πρόσβαση αλλά δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες;
  2. Πιστεύετε ότι η πρωτοβουλία που προτείνει ο Timis είναι χρήσιμη για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και δεν έχουν βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων;
  3. Γιατί οι ψηφιακές δεξιότητες είναι σημαντικές για εσένα ως εκπαιδευτής;