3.3.2. Δεύτερη συζήτηση βασισμένη σε βίντεο

Σύνδεσμος βίντεο (URL): https://www.youtube.com/watch?v=ArI6albrkuY

Περιγραφή του βίντεο:

“Re-inventing Education for the Digital Age” – Ο David Middelbeck εξηγεί πώς η τεχνολογία και η εκπαίδευση έχουν αναπτυχθεί, πώς η ψηφιοποίηση έχει επηρεάσει τις θέσεις εργασίας στην αγορά, το πώς επικοινωνούμε, μεταξύ άλλων παραγόντων. Παρουσιάζει μερικές πολύ ενδιαφέρον ερωτήσεις για το πώς τα άτομα που δεν έχουν τις δεξιότητες να προσαρμοστούν σε αυτές τις δραστικές αλλαγές μένουν πίσω ενώ η τεχνολογία τρέχει μπροστά. Σχολιάζει επίσης «ο παλιός κόσμος έναντι του νέου κόσμου» σε σχέση με την εκπαίδευση και τη στροφή στη ψηφιοποίηση. Υπογραμμίζει ότι άλλοι τομείς της κοινωνίας έχουν αλλάξει και εξελιχθεί ενώ η εκπαίδευση έχει μείνει πίσω. 

Ερωτήσεις για Προβληματισμό.

(Μπορούν να απαντηθούν πριν ή μετά το βίντεο)

Πριν ή μετά που θα παρακολουθήσετε το βίντεο (διαγράψτε αναλόγως), θέστε τουλάχιστον 3 στοχαστικές ερωτήσεις για να εξετάσει ο δάσκαλος βάσει του περιεχομένου του βίντεο.

  1. Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση είναι ενημερωμένη με τις εξελίξεις στη τεχνολογία; Έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικοί πόροι και πλατφόρμες βάσει της τεχνολογίας;
  2. Πιστεύετε ότι οι 3 αρχές που σχετίζονται με έναν «επιταχυντή εκμάθησης» όπως προτείνει ο ομιλητής είναι ακριβείς και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πρακτικά; Τι προκλήσεις μπορείτε να σκεφτείτε;
  3. Πώς μπορεί η εκπαίδευση να αλλάξει και να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας τους νέους ψηφιακούς πόρους για να ακολουθεί την κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται;