3.4.1 Δραστηριότητα 1

Περιγραφή των Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος  (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που χρειάζεται

Γιατί είναι σημαντικές οι ψηφιακές δεξιότητες;  

Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να εξερευνήσουν οι χρήστες τις ανάγκες τους και να μοιραστούν γιατί θέλουν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες.

Face-to-face:

  1. Παρουσιάστε βίντεο  (https://www.youtube.com/watch?v=p2k3C-iB88w *)  για τους λόγους που οι ψηφιακές δεξιότητες είναι σημαντικές.  
  2. Ζητήστε από τους μαθητευόμενους να μπουν σε ομάδες και να συζητήσουν γιατί οι ψηφιακές γνώσεις είναι σημαντικές γι’ αυτούς.
  3.  Συζητήστε με την τάξη, ζητήστε τους να μιλήσουν για τις προσωπικές τους ανάγκες όταν μαθαίνουν ψηφιακές γνώσεις.

*Συνιστούμε οι εκπαιδευτές να βρουν ένα βίντεο που να είναι στη μητρική γλώσσα της χώρας τους και που να εξηγεί τι είναι οι ψηφιακές γνώσεις.

45 λεπτά

 

Αίθουσα διδασκαλίας με οθόνη υπολογιστή, χαρτόνι και μαρκαδόροι.

Διαδικτυακά:

  1. Παίξτε το βίντεο στη κοινή οθόνη της πλατφόρμας όπου γίνετε η δραστηριότητα.  
  2. Ζητήστε από τους μαθητευόμενους να γράψουν τους λόγους που οι ψηφιακές γνώσεις είναι σημαντικές γι’ αυτούς.
  3. Συζητήστε με την τάξη, ζητήστε τους να μιλήσουν για τις προσωπικές τους ανάγκες όταν μαθαίνουν ψηφιακές γνώσεις.

45 λεπτά 

Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης όπως Zoom ή Skype.