3.4.2 Δραστηριότητα 2

Περιγραφή των Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος  (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που χρειάζεται

“Το Πρόγραμμα Σπουδών της Ζωής μου”

Αυτή η δραστηριότητα έχει ως σκοπό να δείξει στους χρήστες νέους τρόπους παρουσίασης των δεξιοτήτων εργασίας και ζωής ή ακόμη και των χόμπι. Αυτό θα ενθαρρύνει του μαθητευόμενους να χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως και το WordPress, και άλλες πλατφόρμες για να παρουσιάσουν τις δεξιότητες ζωής ή εργασίας τους. Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει ευελιξία ανάλογα με ποιον ασχολείστε ως εκπαιδευτής: εάν θέλουν να κάνουν ένα σοβαρό πρόγραμμα σπουδών που θα τους βοηθήσει να βρουν δουλειά ή αν θέλουν να εξερευνήσουν νέα χόμπι – θα μαθαίνουν νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα δημιουργώντας κάτι προσωπικό και χρήσιμο.

Φυσική Παρουσία:

  1. Εξηγήστε την δραστηριότητα στους μαθητευόμενους. Ψάξτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram, και εξηγήστε πώς η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία μιας κοινότητας ατόμων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και σκέψεις, ή εάν θέλουν μια πιο επαγγελματική πλατφόρμα, όπως το LinkedIn, όπου μπορούν να δημιουργήσουν ένα προφίλ για να κάνουν αιτήσεις σε θέσεις εργασίας. Αυτό το πρώτο βήμα είναι κρίσιμο στο να αισθανθούν άνετα να περιηγούνται σε αυτές τις πλατφόρμες και να τις χρησιμοποιούν, και παρόλο που οι οδηγίες χρήσης και συμμετοχής είναι ξεκάθαρες στις ιστοσελίδες τους, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να τα εξηγήσει στους μαθητευόμενους.
  2. Δώστε τους χρόνο να βρουν το δικό τους διαδικτυακό χώρο, πείτε τους να δημιουργήσουν λογαριασμό εάν θέλουν, και ζητήστε από όλους να μοιραστούν τις ιδέες τους για το πώς θα είναι ο διαδικτυακός τους χώρος όσον αφορά τις πληροφορίες, την προσωπικότητα, κλπ.
  3. Συζητήστε και ζητήστε από τους μαθητευόμενους να μοιραστούν με τους υπόλοιπους τα σχέδια τους γι’ αυτό το χώρο. Εάν υπάρχει χρόνος, ζητήστε τους να ξεκινήσουν το πρόγραμμα τους.

1 ώρα και 30 λεπτά

 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής / tablet / κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση στο Internet.

Διαδικτυακά:

  1. Εξηγήστε την δραστηριότητα στους μαθητευόμενους. Ψάξτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram, και εξηγήστε πώς η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία μιας κοινότητας ατόμων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και σκέψεις, ή εάν θέλουν μια πιο επαγγελματική πλατφόρμα, όπως το LinkedIn, όπου μπορούν να δημιουργήσουν ένα προφίλ για να κάνουν αιτήσεις σε θέσεις εργασίας. Αυτό το πρώτο βήμα είναι κρίσιμο στο να αισθανθούν άνετα να περιηγούνται σε αυτές τις πλατφόρμες και να τις χρησιμοποιούν, και παρόλο που οι οδηγίες χρήσης και συμμετοχής είναι ξεκάθαρες στις ιστοσελίδες τους, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να τα εξηγήσει στους μαθητευόμενους.  
  2. Δώστε τους χρόνο να βρουν το δικό τους διαδικτυακό χώρο, πείτε τους να δημιουργήσουν λογαριασμό εάν θέλουν, και ζητήστε από όλους να μοιραστούν τις ιδέες τους για το πώς θα είναι ο διαδικτυακός τους χώρος όσον αφορά τις πληροφορίες, την προσωπικότητα, κλπ.  
  3. Συζητήστε και ζητήστε από τους μαθητευόμενους να μοιραστούν με τους υπόλοιπους τα σχέδια τους γι’ αυτό το χώρο. Εάν υπάρχει χρόνος, ζητήστε τους να ξεκινήσουν το πρόγραμμα τους.

45

Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης όπως Zoom ή Skype.

Ηλεκτρονικός υπολογιστής / tablet / κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση στο Internet