3.4.3 Δραστηριότητα 3

Περιγραφή των Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος  (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που χρειάζεται

Διαδικτυακά εργαλεία που θα βοηθήσουν να οργανώσεις την ζωή σου.

Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους ενήλικες μαθητευόμενους να μάθουν για τις ψηφιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν διαδικτυακούς πόρους για τις καθημερινές τους εργασίες. Θα επικεντρωθούμε σε δύο πράγματα: το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και  την ατζέντα. 

Ένας σημαντικός τρόπος να ολοκληρωθεί αυτή η άσκηση είναι να εξηγήσουμε την σπουδαιότητα του να νοιώθει κάποιος ανεξάρτητος όταν δημιουργεί ή ψάχνει απαντήσεις στο διαδίκτυο – η Google μπορεί να απαντήσει τις περισσότερες ερωτήσεις των μαθητευόμενων!

Φυσική Παρουσία:

  1. Ρωτήστε τους μαθητευόμενους εάν έχουν λογαριασμό  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήστε για το τι χρησιμοποιούν καθημερινά για να οργανώσουν τις ζωές τους: ραντεβού, συνδρομές, ιατρικές λεπτομέρειες, κλπ. Στην εποχή μας, σχεδόν τα πάντα είναι διαδικτυακά.  
  2. Εάν οι χρήστες δεν έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητήστε τους να δημιουργήσουν ένα εκείνη τη στιγμή. Αυτή η σελίδα έχει οδηγίες που μπορεί να αναφέρει οι εκπαιδευτής: https://woven.com/guides/google-calendar
  3. Πείτε στους χρήστες να νοιώσουν ελεύθερα να ψάξουν στο Google ερωτήσεις που μπορεί να έχουν. Είναι σημαντικό να νοιώσουν ότι μπορούν να ψάξουν για απαντήσεις μόνοι τους.  

30 λεπτά

 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής / tablet / κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση στο Internet

Διαδικτυακά:

  1. Ρωτήστε τους μαθητευόμενους εάν έχουν λογαριασμό  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήστε για το τι χρησιμοποιούν καθημερινά για να οργανώσουν τις ζωές τους: ραντεβού, συνδρομές, ιατρικές λεπτομέρειες, κλπ. Στην εποχή μας, σχεδόν τα πάντα είναι διαδικτυακά.   
  2. Εάν οι χρήστες δεν έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητήστε τους να δημιουργήσουν ένα εκείνη τη στιγμή. Αυτή η σελίδα έχει οδηγίες που μπορεί να αναφέρει οι εκπαιδευτής: https://woven.com/guides/google-calendar
  3. Πείτε στους χρήστες να ψάξουν ανεξάρτητα στο Google ερωτήσεις που μπορεί να έχουν. Είναι σημαντικό να νοιώσουν ότι μπορούν να ψάξουν για απαντήσεις μόνοι τους.

Πείτε στους χρήστες να ψάξουν ανεξάρτητα στο Google ερωτήσεις που μπορεί να έχουν. Είναι σημαντικό να νοιώσουν ότι μπορούν να ψάξουν για απαντήσεις μόνοι τους.

Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης όπως Zoom ή Skype.

Ηλεκτρονικός υπολογιστής / tablet / κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση στο Internet