4.4.1 Δραστηριότητα 1

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που Χρειάζεται

Ψηφιακή τεχνολογία στην τάξη. Φίλος ή εχθρός;

Με βάση τη μεθοδολογία WebQuest,  αυτή η δραστηριότητα έχει ως στόχο την βελτίωση των γνώσεων των ενήλικων εκπαιδευομένων σχετικά με τα υπερ και τα κατά της ψηφιακής τεχνολογίας στην τάξη και γενικά για μαθησιακούς σκοπούς.

Φυσική παρουσία:

Ο/Η επαγγελματίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό και γενικό πλαίσιο του θέματος, εξηγώντας επίσης τι είναι ένα WebQuest και ζητά από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να χωριστούν σε δυο ομάδες (10 λεπτά).

Ομάδα 1:  Τα κατά της ψηφιακής τεχνολογίας στην τάξη

 Δραστηριότητα 1 – Συλλογή  και ανάλυση πληροφοριών (20 λεπτά)

Δραστηριότητα 2 – Δομή παρουσίασης (20 λεπτά) Η παρουσίαση θα οργανωθεί ως ελκυστική εισαγωγική ομιλία (μέχρι 5 λεπτά)

Δραστηριότητα 3 – Παρουσίαση και συζήτηση (25 λεπτά)

Ομάδα 2: Τα υπέρ της ψηφιακής τεχνολογίας στην τάξη

Δραστηριότητα 1 – Συλλογή  και ανάλυση πληροφοριών (20 λεπτά)

Δραστηριότητα 2 – Δομή παρουσίασης (20 λεπτά) Η παρουσίαση θα οργανωθεί ως ελκυστική εισαγωγική ομιλία (μέχρι 5 λεπτά)

Δραστηριότητα 3 – Παρουσίαση και συζήτηση (25 λεπτά)

100 λεπτά

Υπολογιστής, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο

Χαρτί και στυλό για σημειώσεις

Αίθουσα με χαρτοπίνακα και μαρκαδόρους

Διαδικτυακές πηγές για τη δραστηριότητα 1 (ομάδα  1 και 2): Link , Link 2, Link 3

Διαδικτυακά:

Μέσω της χρήσης πλατφόρμας εικονοτηλεδιάσκεψης, μετά την εισαγωγική παρουσίαση (10 λεπτά), ο/η επαγγελματίας χωρίζει τις δυο ομάδες σε δυο εικονικά δωμάτια, επιτρέποντας τους να εργαστούν χωριστά καθώς συλλέγουν και αναλύουν πληροφορίες (20 λεπτά) και δομούν την παρουσίαση (20 λεπτά). Ο/Η επαγγελματίας θα παρέχει την απαραίτητη καθοδήγηση και βοήθεια.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα (10 λεπτά), οι συμμετέχοντες/ουσες επιστρέφουν στο αρχικό δωμάτιο για να παρουσιάσουν και να κάνουν την τελική συζήτηση (20 λεπτά ανά ομάδα).

100 λεπτά

Υπολογιστής, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο

Λογισμικό ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένου για σημειώσεις