4.4.2 Δραστηριότητα 2

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που Χρειάζεται

Ψηφιακοί κανόνες

Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται στον εκπαιδευτικό πόρο  Κινητά τηλέφωνα: Κανόνες που περιλαμβάνεται στην Πρακτική Εργαλειοθήκη DiLitE  και ενθαρρύνει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να εμπλακούν με την εκμάθηση μέσω πολλαπλών μέσων τεχνολογίας και συνεργασίας για να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό συμβόλαιο για τη χρήση ψηφιακών συσκευών στην τάξη.  

Φυσική παρουσία

Ο/Η επαγγελματίας δημιουργεί εκ των προτέρων ένα πρότυπο στην εφαρμογή a PowerPoint, Word ή Canva, στην οποία οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι/ες θα εργαστούν συλλογικά για να αναπτύξουν διαδικασίες χρήσης τεχνολογίας στην τάξη.  

Ο/Η επαγγελματίας δημιουργεί στο Google Drive, One Drive, η σε άλλη υπηρεσία υπολογιστικού νέφους, φάκελο για να αποθηκεύσουν το αναφερόμενο αρχείο, καθώς και υλικό που θα συλλεχθεί από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες.

Ο/Η επαγγελματίας εξηγεί τη δραστηριότητα και ζητά από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να χωριστούν σε δυο ομάδες. Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη να αναζητήσει υλικό (κείμενο και εικόνες) σχετικά με οδηγίες για τη χρήση τεχνολογίας στην τάξη. Για αυτή τη δραστηριότητα οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι/ες πρέπει να λάβουν υπόψη δύο διαστάσεις: προσδοκίες σχετικά με τη χρήση ψηφιακών συσκευών και κανόνες σχετικά με τη χρήση ψηφιακών συσκευών.

 Πρέπει επίσης να ενημερωθούν ότι πρέπει να αποθηκεύσουν τα ευρήματά τους στο φάκελο στο Google Drive (20 λεπτά).

Ο/Η επαγγελματίας αναθέτει σε ένα/μια αντιπρόσωπο από κάθε ομάδα να εργαστεί παράλληλα στο αρχείο, στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες, για να δημιουργήσει την τελική έκδοση του εκπαιδευτικού συμβολαίου σχετικά με τη χρήση ψηφιακών συσκευών στην τάξη (20 λεπτά).

40 λεπτά

 

Υπολογιστής, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο

Διαδικτυακά: 

Χρησιμοποιώντας  μια πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης μετά την αρχική παρουσίαση, ο/η επαγγελματίας χωρίζει τις δυο ομάδες σε δύο εικονικά δωμάτια, επιτρέποντάς τους να εργαστούν χωριστά, καθώς παρέχει απαραίτητη καθοδήγηση και βοήθεια.

Οι ενήλικοι/ες εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να μοιραστούν τις εικόνες που συνέλεξαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα και να επιλέξουν ένα/μια αντιπρόσωπο για να τις αποθηκεύσει στο Google Drive και ένα/μια άλλο/η για να επεξεργαστεί το εκπαιδευτικό συμβόλαιο για τη χρήση ψηφιακών συσκευών στην τάξη.

Έπειτα, οι συμμετέχοντες/ούσες επιστρέφουν στο αρχικό δωμάτιο για να δουν το αποτέλεσμα της συλλογικής τους προσπάθειας.  Πολύ λίγη προσαρμογή χρειάζεται, θα ήταν καλύτερα η δραστηριότητα να γίνει ετεροχρονισμένα, σε μια συγκεκριμένη περίοδο παρά σε μια συνεδρίαση. 

40 λεπτά

Tηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο