4.4.3 Δραστηριότητα 3

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που Χρειάζεται

Ετοιμότητα για διαδικτυακή μάθηση

Η δραστηριότητα, η οποία βασίζεται στο “Ερωτηματολόγιο Ετοιμότητας για Διαδικτυακή Μάθηση”, που αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο  Penn State έχει ως στόχο να αναπτύξει την αντανακλαστικότητα του/της εκπαιδευόμενου/ης σχετικά με τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται  για την επιτυχή φοίτηση  σε ένα διαδικτυακό μάθημα.  

Φυσική παρουσία

Ο/Η επαγγελματίας εκ των προτέρων προσαρμόζει το κείμενο του ερωτηματολογίου για να πληροί τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων.

Ο/Η επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει να διανέμει το ερωτηματολόγιο σε χαρτί, σε ψηφιακή μορφή ή  ως διαδικτυακή έρευνα (Gform, SurveyMonkey, ή άλλο)

Ο/Η επαγγελματίας εξηγεί τη δραστηριότητα στους/στις εκπαιδευομένους/ες δίνοντας τους 20 με 25 λεπτά για να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.

Ο/Η επαγγελματίας αξιολογεί τα αποτελέσματα και δίνει γενική ανατροφοδότηση στην ομάδα λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα σημεία: ακαδημαϊκές ικανότητες, τεχνικές ικανότητες, πρόσβαση σε πηγές και καθοδήγηση, διαδικτυακή αλληλεπίδραση και πρωτόκολλο διαδικτυακής συμπεριφοράς – netiquette (15 με 20 λεπτά)

40 λεπτά

Υπολογιστής, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο

Χαρτί και στυλό για σημειώσεις

Αίθουσα με χαρτοπίνακα και μαρκαδόρους

Το “Ερωτηματολόγιο Ετοιμότητας για Διαδικτυακή Μάθηση”, που αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο  Penn State έχει αδειοδοτηθεί κάτω από την κατηγορία  Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License και είναι διαθέσιμο εδώ: Link

Διαδικτυακά:

Ο/η επαγγελματίας μοιράζεται το αρχείο/σύνδεσμο του ερωτηματολογίου με τους ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες εκ των προτέρων. Για να εκμεταλλευθεί πλήρως το μάθημα, ο/η επαγγελματίας μπορεί να ζητήσει από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να μοιραστούν τα αποτελέσματα τους με τον/την εκπαιδευτή/τρια εκ των προτέρων. Ο/Η επαγγελματίας αξιολογεί τα αποτελέσματα παρέχοντας ομαδική ή ατομική ανατροφοδότηση.

40 λεπτά