5.3.1. Πρώτη συζήτηση βασισμένη σε βίντεο

Βίντεο σύνδεσμος (URL): https://youtu.be/WVRehngLMqs 

Περιγραφή βίντεο:

Παρέχει μια επισκόπηση και περίληψη του προγράμματος Multiliteracies της επιδραστικής ομάδας New London. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα ακαδημαϊκά πρακτικά προγράμματα που επικεντρώθηκε στη ψηφιοποίηση και πολυτροπικότητα των γραμματισμών και σχετικών πρακτικών.

Ερωτήσεις για Προβληματισμό. (αφού παρακολουθήσετε το βίντεο)

  1. Πως διαφαίνονται οι πολλαπλοί γραμματισμοί στον τρόπο διδασκαλίας σας;
  2. Πως “σχεδιάζετε” μαθησιακές εμπειρίες; Πως “σχεδιάζουμε” ψηφιακά μήνυματα;
  3. “Είναι ένας πολύγλωσσος κόσμος”. Ο Bill Cope το περιγράφει αυτό ως την παρουσίαση μιας ‘ηθικής’ και ‘παιδαγωγικής’ πρόκλησης, τι πιστεύετε ότι εννοεί με αυτό;