5.3.2. Δεύτερη συζήτηση βασισμένη σε βίντεο

Βίντεο σύνδεσμος (URL): https://youtu.be/oXNqLLK16jg 

Περιγραφή βίντεο:

Σε ένα άλλο βίντεο από τη σειρά Πολλαπλοί Γραμματισμοί, η Mary Kalantzis  περιγράφει επτά ‘affordances’ (Προσφερόμενες Δυνατότητες) – ευκαιρίες και πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι πολλαπλοί ψηφιακοί γραμματισμοί και η πολυτροπικότητα στην μεταμόρφωση της εκπαίδευσης.

Ερωτήσεις για Προβληματισμό (Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να τεθούν πριν η μετά το βίντεο)

  1. ‘Οι εκπαιδευόμενοι/ες παράγουν γνώση’. H Mary μιλά σχετικά με το πως οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να παράξουν διδακτικά βιβλία: Πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιδέα με τους/τις δικές σας μαθητές/τριες;
  2. Πως μπορεί η επικέντρωση σε ψηφιακούς γραμματισμούς να μεταφέρει τους επαγγελματίες και τους μαθητές/τριες πέρα από αυτό που ο Mark αποκαλεί ‘οριοθετημένη τάξη΄;
  3. Σχεδιάστε και δοκιμάστε μια μαθησιακή εμπειρία που λαμβάνει υπόψη και τις επτά ‘affordances’.