5.4.1. Δραστηριότητα 1

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Διάρκεια (λεπτά)

Materials/ Equipment Required

Πολυτροπικότητα – δημιουργία νοήματος με πολλούς τρόπους

 Αυτή η δραστηριότητα λειτουργεί καλύτερα αν οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κινητές συσκευές ούτως ώστε να μπορούν να βρουν σχετικά αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τις επιλογές τους.

Φυσική παρουσία:

Πρώτα θα χρειαστεί να διδάξετε ή να εκμαιεύσετε μερικές λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα κατάλληλα για την ομάδα πχ. χαρούμενος/η, λυπημένος/η, θυμωμένος/η, κουρασμένος/η, ήρεμος/η.

Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι/ες προσπαθούν να εκφράσουν αυτές τις λέξεις με διάφορους τρόπους: πχ.

  • Μια ζωγραφιά ή φωτογραφία
  •  Ένας ήχος ή μελωδία
  • Μια λέξη (που τους κάνει να νοιώθουν ή τη συσχετίζουν με αυτό το συναίσθημα)
  • Γεύση (ένα αντικείμενο σχετικό με φαγητό ή ποτό)
  • Οτιδήποτε άλλο

Έπειτα οι εκπαιδευόμενοι/ες προσπαθούν να μαντέψουν τις επιλογές των συμμαθητών τους/να παράξουν κολλάζ για κάθε συναίσθημα.

60

Κινητές συσκευές/χαρτί από χαρτοπίνακα για κολλάζ

Διαδικτυακά:

Οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να κρατήσουν τα επιλεγμένα αντικείμενα στην οθόνη για να μαντέψουν οι άλλοι τι αντιπροσωπεύουν και μπορεί να τους ζητηθεί να βρουν συγκεκριμένα αντικείμενα στο σπίτι π.χ. ένα αντικείμενο που τους κάνει να νοιώθουν χαρούμενοι/ες ή που εκφράζει χαρά). Οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να παράξουν ένα κολλάζ  με τις επιλογές τους χρησιμοποιώντας το Padlet, Google Docs ή παρόμοια προγράμματα.

60

Δηλώσεις σε χαρτί