5.4.2. Δραστηριότητα 2

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Διάρκεια (λεπτά)

Materials/ Equipment Required

Πολυγλωσσία: Σκαλοπάτια

Αυτή η δραστηριότητα είναι από την ιστοσελίδα Οι Γλώσσες μας που αναφέρεται πιο πάνω.

Φυσική παρουσία

Οι οδηγίες για αυτή τη δραστηριότητα μπορούν να βρεθούν εδώ:

Link .Το τελικό γραπτό στάδιο θα πρέπει να προσαρμοστεί για εκπαιδευόμενους/ες με πολύ χαμηλό επίπεδο γραμματισμού.

Αν εργάζεστε διαδικτυακά, προσπαθήστε να συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες συζητήσεις ούτως ώστε να μετατρέψετε τη δραστηριότητα 2 σε συζήτηση πριν ζητήσετε από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να γράψουν κάτι. 

Χρησιμοποιήστε τα χαρτάκια με τις δηλώσεις ως ‘μονοπάτια’ όπως εισηγείται στο πρόγραμμα.

60

Δηλώσεις σε χαρτί

Διαδικτυακά:

Μετατρέψτε τη δραστηριότητα σε δραστηριότητα ομιλίας/επίδειξης. ‘Όταν έχετε τη λίστα με τις γλώσσες των μαθητών σας, στείλτε τη κάθε γλώσσα ξεχωριστά στους μαθητές στο chat ή γράψτε τις σε μια διαδικτυακή σελίδα όπως Zoom, Padlet ή Jamboard.  Έπειτα διαβάστε τις δηλώσεις (και επίσης δείξτε τες). Ζητήστε από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να απαντήσουν προφορικά και δείξτε το αντίστοιχο κείμενο στο κινητό τηλέφωνο τους. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους πιο δυνατούς/ες μαθητές/τριες να γράψουν την απάντησή τους σε ένα κοινό αρχείο/πίνακα/padlet.

60