5.4.3. Δραστηριότητα 3

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Διάρκεια (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που Χρειάζεται

Ψηφιακή πολυμορφία

Αυτή η δραστηριότητα πάρθηκε από το πακέτο πηγών DiLitE IO3 και ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να εμπλακούν σε ένα θέμα με διαφορετικούς τρόπους σύμφωνα με τις προσωπικές τους ψηφιακές προτιμήσεις. Είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη προσέγγιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα έργα ή τη συμμετοχική μάθηση όπου οι μαθητές/τριες θέτουν τους δικούς τους στόχους και αποτελέσματα και μπορεί να συμμετέχουν σε  διαφορετικές εργασίες μεταξύ τους αντί να εργάζονται όλοι στην ίδια άσκηση ή δραστηριότητα.

Φυσική παρουσία:

  1. Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να επιλέξουν μια εφαρμογή που τους αρέσει να χρησιμοποιούν: αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, από την κάμερα του τηλεφώνου, Youtube μέχρι γραπτά μηνύματα. Βάλτε σε ομάδα ή ζευγάρια τους/τις εκπαιδευόμενους/ες που επέλεξαν τις ίδιες (ή πολύ παρόμοιες)εφαρμογές.
  2. Επιλέξτε (ή ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να επιλέξουν) ένα θέμα (για παράδειγμα “Που ζούμε”) και ζητήστε από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να συλλέξουν ή να δημιουργήσουν υλικό που σχετίζεται με το θέμα (για παράδειγμα μια λίστα στο Youtube που σχετίζεται με το μέρος, μια σειρά από φωτογραφίες ή ένα φιλμ που έκαναν στις αγαπημένες τους τοποθεσίες ή απόψεις σε γραπτό μήνυμα σχετικά με το μέρος)
  3. Ζητήστε από τις ομάδες να μοιραστούν τα αποτελέσματα τους και προσπαθήστε να βρείτε κοινά μεταξύ τους. Μπορούν να τα ομαδοποιήσουν με κάποιο τρόπο;
  4. Κτίστε μια διάταξη, ψηφιακή ή φυσική που συλλέγει τα αποτελέσματα όλων σε μια θεματική έκθεση και συμφωνήστε πως να το μοιραστείτε.

60

Ψηφιακές συσκευές μαθητών

Online:

Πολύ λίγη προσαρμογή χρειάζεται – πιθανόν να γίνει καλύτερα ασύγχρονα για μια δεδομένη περίοδο παρά σε μια συνεδρίαση.

60

Ψηφιακές συσκευές μαθητών