6.1.4 Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI)

Η AI  στην εκπαίδευση εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μέρη του κόσμου. Αναμένεται ότι η AI στην εκπαίδευση στις ΗΠΑ θα αυξηθεί 47.5% από το 2017-2021 σύμφωνα με την Αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης στην αναφορά του τομέα Εκπαίδευσης στις ΗΠΑ (Research and Markets, 2017). Αν και οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι η παρουσία εκπαιδευτικών είναι αναντικατάστατη, η ΑΙ μπορεί να είναι πολύτιμη στην βελτίωση του επαγγέλματος του/τις εκπαιδευτικού και για καλύτερες εκπαιδευτικές πρακτικές. Η  AI έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί  στην εξατομίκευση της μάθησης για κάθε μαθητή/τρια. Με την υιοθέτηση της έννοιας της υπερ-εξατομίκευσης που είναι εφικτή μέσω μηχανικής μάθησης, η τεχνολογία ΑΙ ενσωματώνεται για να σχεδιάσει ένα προσαρμοσμένο μαθησιακό προφίλ για κάθε μαθητή/τρια και για να εξατομικεύσει τα εκπαιδευτικά τους υλικά, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο μάθησης που προτιμά ο/η μαθητής/τρια, την ικανότητα και εμπειρία του/της σε ατομική βάση (Liou et al, 2017).  Σε αυτή τη διαδικασία όμως, τα Μαζικά Δεδομένα (Big Data) και το κόστος των καινοτομιών ΑΙ παρουσιάζουν νέες ερωτήσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της εκπαίδευσης (Vincent-Lancrin and Van der Vlier, 2020). Αυτές είναι ερωτήσεις σχετικά με το ποιος, ποιο ίδρυμα ή οργανισμός, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την επιβολή κανόνων ΑΙ στη εκπαίδευση, ιδιαίτερα καθώς η ΑΙ επηρεάζει όχι μόνο την προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα αλλά και τα βασικά δικαιώματα γενικά. Οι ερευνητές/τριες όπως οι Berednt et al (2020, σελ.1), για παράδειγμα, φτάνουν μέχρι το σημείο να αναφέρουν ότι “δεδομένου του παγκοσμίου αντίκτυπου του ΑΙ, πρέπει να ελέγχεται σε πολυεθνικό επίπεδο, με ένα παγκόσμιο οργανισμό όπως τον ΟΗΕ να αναλαμβάνει αυτό το ρόλο”. Ένα άλλο ερώτημα σχετικά με την ΑΙ, είναι σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της χρήσης τέτοιας τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Η ΑΙ συνήθως δεν είναι οικονομική. Κατακρίβειαν η εγκατάσταση, διατήρηση και το κόστος διόρθωσης ζημιών είναι πολύ ακριβά. Συνεπώς, σχολεία ή μαθητές/τριες  με περιορισμένα κονδύλια πιθανόν να μην μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την ΑΙ. Σίγουρα αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να παραβλεφθούν αλλά επίσης δεν πρέπει να θεωρηθούν αξεπέραστα.