6.3.1. Πρώτη συζήτηση βασισμένη σε βίντεο

Περιγραφή βίντεο:

Το πρώτο βίντεο αποτελεί παράδειγμα του πως οι εταιρείες εκπαιδευτικής τεχνολογίας αξιοποιούν μαζικά δεδομένα για να βελτιώσουν τη συμμετοχή στην τάξη και να κάνουν πιο αποτελεσματική τη μάθηση. Στο δεύτερο βίντεο ο Kenneth Cukier, ο συντάκτης δεδομένων και συγγραφέας στο Economist συζητά πως τα μαζικά δεδομένα μπορούν να βελτιώσουν τη μάθηση και πως ο εκπαιδευτικός τομέας άργησε να τα αποδεκτεί.  

Ερωτήσεις για προβληματισμό

Πριν παρακολουθήσετε το βίντεο, θέστε αυτή την ερώτηση για γενικό προβληματισμό:

Γνωρίζετε την έννοια της ‘ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων’ και αν ναι πως και σε τι αναφέρεται;

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο, θέστε τις ακόλουθες ερωτήσεις για προβληματισμό για τον/την εκπαιδευτικό να αναλογιστεί με βάση το περιεχόμενο του βίντεο:

  1. Συμφωνείτε με την άποψη ότι η ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων σημαίνει μόνο “περισσότερη δουλειά” και “άγνωστα αποτελέσματα”;

Ποιές πιστεύετε ότι θα είναι οι συνέπειες για το  ρόλο των εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών με την εισαγωγή τεχνολογιών “Μαζικών Δεδομένων” στη μαθησιακή διαδικασία;