6.3.2. Δεύτερη συζήτηση βασισμένη σε βίντεο

Σύνδεσμος βίντεο (url):

https://www.youtube.com/watch?v=JMLsHI8aV0g

Περιγραφή βίντεο: Ένας αυξανόμενος αριθμός τάξεων στην Κίνα είναι εξοπλισμένες με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και ανιχνευτές εγκεφαλικών κυμάτων. Καθώς πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί τα βλέπουν ως εργαλεία βελτίωσης βαθμών, ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει καινούργιες δυσκολίες για τους/τις μαθητές/τριες.

Ερωτήσεις για Προβληματισμό (αφού παρακολουθήσετε το βίντεο)

  1. Μπορείτε να δώσετε άλλα παραδείγματα του πως η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την απόδοση και συμμετοχή των μαθητών/τριών;
  2. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η εφαρμογή AI στην τάξη συγκρούεται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ηθικούς Κανόνες;

Ως εκπαιδευτής/τρια για ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες στην ψηφιακή εποχή, ποιες θεωρείτε είναι οι προσωπικές σας ευθύνες για τη χρήση ΑΙ ως μαθησιακό εργαλείο;