6.4.1 Δραστηριότητα 1

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που Χρειάζεται

Καθοδηγώντας τους/τις μαθητές/τριες σε ένα θέμα ανάγνωσης μέσω βίντεο VR 360 μοιρών: Πολλά διδακτικά βιβλία γλωσσών δεν είναι ιδιαίτερα τοπικά και τα θέματα μερικές φορές μπορεί να συζητηθούν σε πολύ γενικούς, απρόσωπους όρους. Ως μορφή προ-ανάγνωσης ή εξοικείωσης των μαθητών με ένα θέμα πριν τη συζήτηση στην τάξη, χρησιμοποιήστε βίντεο 360 μοιρών στο Google Cardboard ή άλλα συστήματα VR για να εμβυθίσετε πλήρως τους μαθητές στο θέμα με τη χρήση σύγχρονων πηγών.

Η δραστηριότητα προτείνεται στο:

Bonner, E. and Reinders, H., 2018. Augmented and virtual reality in the language classroom: Practical ideas. Teaching English with Technology18(3), pp.33-53.

    

Ενσωμάτωση Ψηφιακού Γραμματισμού στην αφήγηση γραμματισμού: ΟΙ εκπαιδευόμενοι/ες θα αναπτύξουν αποτελεσματικά το ψηφιακό γραμματισμό μέσω δραστηριοτήτων εξιστόρησης γραμματισμού, για παράδειγμα με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων συμπεριλαμβανομένων κάμερας, μικροφώνων και λογισμικού επεξεργασίας βίντεο.

Η δραστηριότητα προσαρμόστηκε από:  

Chan, B.S., Churchill, D. and Chiu, T.K., 2017. Digital literacy learning in higher education through digital storytelling approach. Journal of International Education Research (JIER)13(1), pp.1-16

Φυσική παρουσία:

Κοιτάξτε σε σελίδες όπως το YouTube για “360-μοίρες (θέμα)” και αναζητήστε περιεχόμενο που θα ήταν κατάλληλο για τη μάθηση των εκπαιδευομένων σε ένα συγκεκριμένο θέμα γραμματισμού.  Για παράδειγμα, για το θέμα “Αποχωρισμός” υπάρχουν πραγματικά συγκινητικά βίντεο (πχ.  https://scopic.nl/projects/refugees/ και

https://www.youtube.com/watch?v=z9HEGHOk5hM)  του Γολγοθά που περνούν οι πρόσφυγες, που πιθανόν να προκαλέσουν αντίδραση, ενσυναίσθηση και βαθιά κατανόηση στους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Αφού οι συμμετέχοντες/ούσες παρακολουθήσουν τα βίντεο, ζητήστε τους/τις να γράψουν και να συζητήσουν μερικές ερωτήσεις:

  • Ποιες πτυχές του βίντεο σας επηρέασαν περισσότερο;
  • Τι μπορεί να γίνει για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα/κατάσταση;
  • Μοιραστείτε τις ιδέες σας με ένα/μια συμμαθητή/τρια.

30 λεπτά

Φτηνά σετ VR όπως Google Cardboard, έξυπνα κινητά μαθητών ή υπολογιστές. 

 

Διαδικτυακά:

Με παρόμοιο τρόπο, πριν εμπλέξετε τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό θέμα, μοιραστείτε την οθόνη σας ή περιλάβετε τους συνδέσμους URL στο κουτί συνομιλίας της διαδικτυακής πλατφόρμας ούτως ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες/ουσες να δουν και να εμπλακούν με τα βίντεο VR 360. Θα ήταν καλύτερα για τους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε φτηνά σετ κεφαλής όπως Google Cardboard για να έχουν μια εμβυθιστική εμπειρία VR των βίντεο αλλά αν δεν έχουν μπορούν να παρακολουθήσουν τα βίντεο και χωρίς αυτά.

30 λεπτά

Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή του μαθήματος (ZOOM, Microsoft Teams κλπ).

Φτηνά σετ κεφαλής VR όπως Google Cardboard, έξυπνα κινητά μαθητών ή υπολογιστές.