6.4.2 Δραστηριότητα 2

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που Χρειάζεται

Ενσωμάτωση Ψηφιακού Γραμματισμού στην αφήγηση γραμματισμού

ΟΙ εκπαιδευόμενοι/ες θα αναπτύξουν αποτελεσματικά το ψηφιακό γραμματισμό μέσω δραστηριοτήτων εξιστόρησης γραμματισμού, για παράδειγμα με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων συμπεριλαμβανομένων κάμερας, μικροφώνων και λογισμικού επεξεργασίας βίντεο.

 

Η δραστηριότητα προσαρμόστηκε από:  

Chan, B.S., Churchill, D. and Chiu, T.K., 2017. Digital literacy learning in higher education through digital storytelling approach. Journal of International Education Research (JIER)13(1), pp.1-16.

Φυσική παρουσία:

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να είναι συνέχεια του θέματος της προηγούμενης δραστηριότητας ή διαφορετικής.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες πρώτα θα χωριστούν σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα θα χρειαστεί να δημιουργήσει μια ιστορία με βάση το θέμα υπό συζήτηση στη διδασκαλία γραμματισμού με τη χρήση της μεθοδολογίας storyboard- εικονογραφημένου σεναρίου (σχεδιασμός και γραφή σεναρίου) –  20 λεπτά.

Ως επόμενο βήμα, η ομάδα χρειάζεται να συλλέξει φωτογραφίες που θα συμπεριλάβουν στην αφήγηση (μπορούν να χρησιμοποιήσουν εικόνες από το Google).

Έπειτα η ομάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή ηχογράφησης μέσω του υπολογιστή τους για να ηχογραφήσουν διαφορετικές φωνές/χαρακτήρες του σεναρίου τους. Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να έχει ένα ηχογραφημένο αρχείο.  

Ένα προτεινόμενο εργαλείο για τη δημιουργία του storyboard τους μπορεί να είναι το Movie Maker. Οι συμμετέχοντες/ουσες χρειάζεται να τοποθετήσουν τις φωτογραφίες σε σειρά και μετά να αντιστοιχήσουν το αρχείο ήχου με την επιλεγμένη φωτογραφία.  

Η ομάδα μπορεί να προσθέσει κείμενο/υπότιτλους στο storyboard τους.  

Τέλος η ομάδα θα δημοσιεύσει τη δουλειά τους ως αρχείο.mp4  στην οθόνη τους και να το μοιραστεί με τους υπόλοιπους/ες συμμετέχοντες/ουσες.

80 λεπτά

Υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής ανά ομάδα

Movie Maker (δημιουργία βίντεο)

Οδηγίες για το πως να εγκαταστήσετε αυτή την εφαρμογή στον υπολογιστή σας: Link

Voice Recorder (ηχογράφηση φωνής)

Οδηγίες για το πως να εγκαταστήσετε αυτή την εφαρμογή στον υπολογιστή σας: Link

Διαδικτυακά:

Αυή η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα (ZOOM, Microsoft Teams) όπου μέλη μιας ομάδας μπορούν να συνεργαστούν και να μιλήσουν σε μια εικονική τάξη.  

Οι οδηγίες για κάθε βήμα της δραστηριότητας μπορούν να μοιραστούν με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μέσω google forms.

Μια επίδειξη του πως λειτουργεί το  Movie Maker και τις βασικές του λειτουργίες μπορεί να γίνει μέσω του τρόπου share  screen/ presentation.

80

Οδηγίες για το πως να μοιραστείτε αρχεία στο

Google Drive

Link