6.4.3 Δραστηριότητα 3

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία

Χρόνος (λεπτά)

Υλικό/Εξοπλισμός που Χρειάζεται

Προσεγγίσεις παιχνιδοποίησης και σοβαρών παιχνιδιών για λογισμικό ενήλικου γραμματισμού για ταμπλέτες

Αυτή η δραστηριότητα έχει ως σκοπό οι εκπαιδευόμενοι/ες να μάθουν πως να κατανοούν το διάλογο ως βασική δεξιότητα γραμματισμού.

Το Voscreen είναι μια δωρεάν ιστοσελίδα που έχει ως στόχο να βοηθήσεις τους χρήστες να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στα Αγγλικά  μέσω σύντομων βίντεο. Η εκμάθηση και βελτίωση των Αγγλικών είναι πιο ευχάριστη με το μαθησιακό περιβάλλον Voscreen καθώς βασίζεται σε αποσπάσματα βίντεο από YouTube.  Όταν ξεκινά ο/η χρήστης, πρέπει να επιλέξει τη μητρική του/της γλώσσα, να παρακολουθήσει το βίντεο και μετά να επιλέξει την ορθή μετάφραση της σύντομης φράσης που ακούγεται στο βίντεο. Για κάθε σωστή απάντηση, ο/η χρήστης κερδίζει ένα βαθμό και προχωρά στο επόμενο βίντεο στο πρόγραμμα.  

Αυτή η δραστηριότητα προσρμόστηκε από το πρόγραμμα GBL4ESL, Game Based Learning:

https://toolkit-gbl.com/downloads/guidebook

Φυσική παρουσία:

Το Voscreen είναι κατάλληλο για την εξάσκηση της παράφρασης. Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να επιλέξει το επίπεδο ή τη γραμματική δομή, να παίξει το βίντεο και να ζητήσει από τους/τις μαθητές/τριες να παραφράσουν τι άκουσαν, να συγκρίνουν τις ιδεές τους και τέλος να ελέγξουν τις δυο επιλογές που τους προσφέρει το  Voscreen.

Παίξτε ένα τυχαίο βίντεο. Ζητήστε από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να φανταστούν τι συνέβη πριν/μετα από τη σκηνή που παρακολούθησαν. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος επανάληψης των παρελθοντικών χρόνων ή δημιουργίας προβλέψεων. Στα ψηλότερα επίπεδα είναι πιο πιθανόν να προτείνετε πιο σύνθετες πλοκές.  

Εάν ο/η εκπαιδευιτκός επιλέξει τις ερωτήσεις ή την κατηγορία What στο μενού VoStructure, θα έχει πρόσβαση σε μια σειρα απο βίντεο με διαφορετικού τύπου ερωτήσεις. Παίξτε το βιντεο και ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να γράψουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακούγονται στο βίντεο.  Μπορεί να είναι ένας διαγωνισμός ταχύτητας (ποιος/α σκεφτεί πρώτος/η την πιο λογική απάντηση) ή διαγωνισμός φαντασίας (ποιος/α σκεφτεί τις περισσότερες λογικές απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο χρόνο).

Οι πιο κατάλληλες κατηγορίες είναι αυτές με τις πιο απλές ερωτήσεις. Το παιχνίδι μπορεί να διεξαχθεί για σκοπούς εξάσκησης τονισμού προτάσεων: διαχωρισμός μεταξύ λέξεις περιεχομένου και δομής και εάν αλλάζει το νόημα της πρότασης εάν αλλάξει ο τονισμός κάποιων λέξεων. Δεδομένου του ότι τα βίντεο λειτουργούν ως παραδείγματα σωστής προφοράς, οι μαθητές/τριες μπορούν είτε να δοκιμάσουν να αναπαράξουν τι άκουσαν ή να το αλλάξουν για να παράξουν διαφορετικό νόημα (ένα είναι εφικτό).  

Μετά το παιχνίδι, οι ακόλουθες ερωτήσεις προς συζήτηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμμετέχουν οι μαθητές/τριες σε περαιτέρω συζήτηση.

  •  Πως ο τονισμός αλλάζει το  νόημα μιας λέξης; 
  • Μπορούν να σκεφτούν παραδείγματα όπου χρησιμοποιούν τον τονισμό στις συνομιλίες τους;
  • Έφτασαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα;

60 λεπτά

Ταμπλέτες ή υπολογιστές

ΟΙ εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο παιχνίδι από το σύνδεσμο Link

Διαδικτυακά:

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί σε εικονική τάξη.

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να ετοιμάσουν το παιχνίδι στον υπολογιστή ή τη ταμπλέτα τους και μετά με παρόμοιο τρόπο όπως στο περιβάλλον με φυσική παρουσία να συνεχίσουν διαδικτυακά.

60

Διαδικτυακή πλατφόρμα (πχ.  ZOOM, Microsoft Teams)